Hội thảo dạy học Tiếng Việt 1 -CNGD

Ngày 5/4/2018, Sở GD&ĐT Cao Bằng tổ chức hội thảo dạy học Tiếng Việt 1 - CNGD cho cụm 3 gồm các huyện Hòa An, Thành phố  Cao Bằng,  huyện Thạch An, huyện Hà Quảng. Thành phần tham gia gồm Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Chuyên viên phụ trách khối tiểu học, Ban giám hiệu và giáo viên các trường tham gia dạy lớp 1 CNGD. Tại buổi hội thảo cán bộ quản lí và giáo viên được tham gia dự giờ, trao đổi và thảo luận với Lãnh đạo Sở, Thầy Hồ Ngọc Đại, cô giáo Ngô Hiền Tuyên (Bộ GD&ĐT). Buổi chiều cô giáo Ngô Hiền Tuyên( Bộ GD&ĐT) đã lên lớp hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì Tiếng Việt 1- CNGD theo thông tư 22.

 

Bài viết liên quan