Hội thảo Mĩ thuật đổi mới sinh hoạt chuyên môn

Ngày 27/4 tại trường tiểu học Đức Long huyện Hòa An, tổ mĩ thuật tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học với chủ đề: "Sáng tạo với những chiếc lá" do cô giáo Vi Thị Thiêm lên lớp. Thành phần tham gia gồm Ban giám hiệu, giáo viên dạy mĩ thuật các trường trong huyện và đại biểu của các huyện bạn đến dự. Tiết học diễn ra sôi nổi, học sinh hứng thú, tích cực trong học tập, kết thúc buổi học các em đã hoàn thành rất sản phẩm đẹp, độc đáo, sáng tạo.  Bài học nhằm giáo dục các em  biết thân thiện, biết cách bảo vệ môi trường.  

 

Bài viết liên quan