Một số hình ảnh tập huấn bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 17/7 đến ngày 22/7, phòng GD&ĐT Hòa An đã tổ chức tập huấn môn Toán và môn Tiếng Việt cho toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học trong toàn huyện

 

 

Bài viết liên quan