Lễ ra mắt CLB phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em
Lễ ra mắt CLB phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em

Ngày 7/3/2019 Liên đội trường TH Đức Long tổ chức buổi lễ Ra mắt Câu lạc bộ phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Trong buổi lễ tuyên truyền cho 230 em học sinh về một số cách phòng chống đuối nước và các tai nạn thương tích, các em học sinh được thực hành một số động tác về cứu đuối.