Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 7/2/2020 chi bộ trường TH Đức Long tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy; Bí thư, Phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Bài viết liên quan