Hoạt động nhân đạo

Ngày 22/3/2018 trường tiểu học Đức Long tổ chức giao lưu văn nghệ với đội văn nghệ Khát vọng ánh sáng của Hội người mù huyện Hòa An. Trong chương trình văn nghệ với tấm lòng tương thân, tương ái, thầy và trò đã tổ chức quyên góp ủng hộ được 1.304.000 đồng.

Giao lưu văn nghệ với Đội văn nghệ khát vọng ánh sáng
Thầy và trò tiểu học Đức Long quyên góp ủng hộ Hội Người mù

 

Bài viết liên quan