Một số hoạt động tổng kết năm học 2017-2018

Ngày 23/5/2018 trường tiểu học Đức Long tổ chức tổng kết năm học nhằm đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng cho năm học tới. Trong buổi lễ tổng kết đã tuyên dương khen thưởng cho 89 học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập , rèn luyện và môn học; 15 học sinh đạt kết quả trong cuộc thi cấp huyện. Tổ chức lễ bàn giao học sinh về hè cho 205 học sinh và làm lễ ra trường cho 30 học sinh lớp 5.

 

Bài viết liên quan