Trung tâm Anh ngữ Olympia trao học bổng cho học sinh

Ngày 15/7/2020 Trung tâm Anh ngữ Olympia trao 01 xuất học bổng toàn phần; 02 xuất học miễn phí 01 tháng; 05 xuất nhận giáo trình học tập; 03 phiếu giảm 20% phí khóa học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết liên quan